Van onderaf

Van onderaf

‘Van onderaf´ kan vanuit de nieuwe generatie een eerste stap worden gezet met het initiëren van interkerkelijke gebed- en aanbiddingssamenkomsten in de woonplaats (´verzamelen´). Waar mogelijk onder aanvoering van een vijfvoudige bediening die is aangesteld om het collectieve Lichaam op te bouwen (Ef. 4:11-13). Van daaruit kunnen verdere stappen worden gezet richting een vernieuwd Lichaam van Christus in de woonplaats (´verzoenen´ en ´vernieuwen´). Wanneer vervolgens de gevestigde kerken erbij worden betrokken, kan tevens van bovenaf aan het herstelproces worden gebouwd.