Toerusting

Toerusting

Als bediening bouwt Bereid De Weg aan het Huis van God in onze steden en dorpen. Dit doen wij door middel van procesbegeleiding en het geven van training en onderwijs. 

Procesbegeleiding

We ondersteunen de plaatselijke Kerk bij het opstarten van een interkerkelijke vernieuwingsbeweging in de woonplaats. Wij trekken op met plaatselijke samenwerkingsverbanden en adviseren bij de opbouw van het Lichaam van Christus. Interkerkelijke samenwerkingsverbanden, zoals voorgangers- en predikantenoverleggen, staan we bij met procesbegeleiding richting geestelijke vernieuwing en met het leggen van een fundament in de woonplaats.

Training & onderwijs

Binnen het Lichaam van Christus geven wij onderwijs dat verband houdt met het huidige herstel in de Gemeente. Op uitnodiging kunnen er spreekbeurten en seminars worden verzorgd. 

Daarnaast is er voor de plaatselijke Kerk een interkerkelijke studie ontwikkeld. In 3 a 4 avonden wordt onderwijs verzorgd over de pijlers onder de beweging van Gods Geest in deze tijd en over Gods orde voor de opbouw van het Lichaam van Christus. We sluiten zoveel als mogelijk aan bij de plaatselijke situatie van dat moment.

Contact

Voor vragen of uitnodigingen neem contact op per email (info@bereiddeweg.nl) of via het contactformulier.