Toerusting

Toerusting

Als bediening bouwt Bereid De Weg aan het Huis van God in onze steden en dorpen. Dit doen wij door middel van procesbegeleiding en het geven van training en onderwijs. Daarbij werken we vanuit het principe dat Jezus zijn discipelen meegaf: “Om niet hebben jullie het ontvangen, om niet moeten jullie het geven”.

Procesbegeleiding

We ondersteunen de plaatselijke Kerk bij het opstarten van een interkerkelijke vernieuwingsbeweging in de woonplaats. Wij trekken op met plaatselijke samenwerkingsverbanden, en adviseren bij de opbouw van het Lichaam van Christus. Interkerkelijke samenwerkingsverbanden, zoals voorgangers- en predikantenoverleggen en de Raad van Kerken, staan we bij met procesbegeleiding richting geestelijke vernieuwing en met het leggen van het fundament onder Gods Huis in de woonplaats.

Training & onderwijs

Binnen het Lichaam van Christus geven wij onderwijs dat verband houdt met het centrale thema: ´Gods weg met de Kerk in deze tijd´. Op uitnodiging van kerken, Bijbelscholen of andere organisaties kunnen er spreekbeurten en seminars worden verzorgd. 

Daarnaast is er voor het plaatselijke Lichaam van Christus een interkerkelijke cursus ontwikkeld. In 3 a 4 avonden wordt onderwijs verzorgd over de belangrijkste pijlers onder de beweging van Gods Geest in onze dagen. We sluiten daarbij zoveel als mogelijk aan bij de situatie waar de Kerk in een woonplaats zich op dat moment in bevindt. Over het algemeen komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Gods weg met de Kerk (verleden – heden – toekomst) en Zijn verlangen voor een nieuwe generatie.
  • Vernieuwing van Christus´ Lichaam en de vorming van een nieuwe wijnzak.
  • Een apostolisch fundament onder (de eenheid van) het Lichaam van Christus.
  • De transformatie van de Kerk richting Gods volheid voor de Gemeente.
  • Het samenvloeien van de beweging van gebed&aanbidding en de interkerkelijke verzoeningsbeweging.

Contact

Heb je vragen of wil je ons uitnodigen? Neem contact op per email (info@bereiddeweg.nl) of via het contactformulier.