Ontstaan

Ontstaan

Bereid De Weg is ontstaan vanuit de gebedsbeweging in Nederland. Vanaf ongeveer 2005 begon God te spreken over de komende vernieuwing in de Kerk en het proces van voorbereiding daarvoor. Bereid De Weg is opgericht om de Kerk toe te rusten in Gods plan en haar te ondersteunen bij de uitvoering ervan. Het initiatief bouwt voort op het boek Een nieuwe toekomst voor de Kerk dat geschreven is door Christian Kwakernaak. Door de opgebouwde contacten met christelijke organisaties en kerkelijke netwerken kan samen gebouwd worden aan Gods plan voor deze tijd.