Nieuwe generatie

Nieuwe generatie

Bereid De Weg richt zich op de gehele Kerk als het Lichaam van Christus. Het gaat om een ieder – jong en oud – die gewillig is om Gods belofte te omarmen en de bereidheid heeft om met Hem samen te werken. God zoekt die trouwe verbondspartner: een volk voor Zijn Naam dat naar Zijn hart en in Zijn Geest wil meebouwen aan Zijn Huis. Een volk dat Zijn wensen en verlangens uitvoert, en Zijn bevelen ter harte neemt (1 Samuël 2:35; Hand.13:22).

Speciale aandacht gaat uit naar de nieuwe generatie, aangezien zij de Kerk van de toekomst is. Net als het volk Israël destijds met een nieuwe generatie het beloofde land introk, zo is ook in onze tijd sprake van het binnengaan van ons ´beloofde land´. Onder het motto ´Nieuwe generatie, nieuwe Reformatie´ zal een generatie opstaan die gaat bouwen en planten. Gods hart gaat uit naar een generatie die op Zijn beloften reageert en handelt vanuit geloof in plaats van onverschilligheid.