Introductie…

Introductie…

Onderstaande blog-artikelen bouwen voort op de boodschap van BereidDeWeg, na vier jaren van geestelijke ´luwte´. De artikelen hebben een profetisch, richtinggevend karakter voor de (plaatselijke) Kerk op haar verdere reis vánaf 2018 / 2019.  [Het eerste artikel van 14 juni 2019 markeert de ´oversteek´ naar het nieuwe apostolisch seizoen waarvoor in voorgaande jaren de weg is voorbereid]. De artikelen zijn dan ook chronologisch gerangschikt op (publicatie-)datum.