Een boodschap uit Jakobus 5: ‘Zie, de Rechter staat voor de deur!´

Een boodschap uit Jakobus 5: ‘Zie, de Rechter staat voor de deur!´

22 april 2020 / CIP, 4 juni 2020

Vorig jaar, op zaterdag 21 september 2019, was ik aanwezig op een netwerkdag van huizen van gebed in Nederland. Daar hoorde ik de HEERE iets zeggen, dat nog uitsluitend op die dag zelf is uitgesproken. Onlangs kwam dit woord echter terug met betrekking tot de gevolgen van de coronacrisis. 

Ten behoeve van het ochtendprogramma op die netwerkdag had de organisatie een ruimte ingericht naar het beeld van de hemelse troonzaal in Openbaring 4. Het doel ervan was om de aanwezigen later die ochtend uit te nodigen om hun ´kroon´ neer te gaan leggen voor ´het Lam Gods die zit op de troon´ (vers 9 t/m 11). Tijdens de uitleg van het programma gingen mijn gedachten uit naar een incident eerder die week: De moord op D. Wiersum, de onschuldige advocaat van kroongetuige Nabil B. (Amsterdam, 18-09-2019). Het Nederlands rechtssysteem stond op z´n grondvesten te schudden! “Dit is niet eerder zo voorgekomen”. Een zekere parallel met de situatie in Openbaring 4 was snel gelegd: ´In zekere zin zijn wij gelovigen ook kroongetuigen, en wel van onze hemelse Advocaat die onschuldig aan een kruis werd genageld voor de zonden van de wereld´.

Gedurende de tijd van aanbidding die volgde, vroeg ik de HEERE of Hij meer te zeggen had. Het bleef lang ´stil´, totdat op gegeven moment duidelijk het volgende woord opkwam: “Zie, de Rechter staat voor de deur!”. Onwetend waar deze woorden staan, zocht ik het op in de online-Bijbel en vond dit letterlijk zo terug in Jakobus 5:9. Bij het lezen van het gehele hoofdstuk blijkt het te gaan over het gevaar van rijkdom, naderende rampspoed, geduld in het lijden (zoals het geduld van Job die veel verloor) en over het gebed van de rechtvaardige waar kracht aan verleend wordt (zoals het gebed van Elia in de context van droogte en regen).

Het thuis verder uitwerken van de boodschap leidde tot het volgende woord voor Nederland (24-09-2019):

“Want ook de hemelse Advocaat en Rechter van alle mensen – Jezus Christus – is onschuldig vermoord om de wereld met God te verzoenen. En Hij zal wederom verschijnen als Rechter om een ieder te vergelden naar Zijn werken (Handelingen 17:30-31). En dit geldt ook voor de volken (Mattheüs 25:31-32). Ja, even wankelde het Nederlandse rechtssysteem, opdat men zal weten dat de hemelse Rechter voor de deur staat! Laat de recente moord op een onschuldige advocaat van een kroongetuige een appèl zijn om rekening te houden met de hemelse Rechter (Psalm 2). Wanneer u met Hem rekening houdt, dan zal Hij u beschermen en zegenen, en zal Hij u tot een voorbeeld en voorloper stellen voor omringende volken.

Ja, weet hoe God een klein volkje als Israël op wonderbaarlijke wijze heeft beschermd tegen de legers van Egypte en Syrië, tijdens de Jom Kippoer-oorlog (1973). En dat kan Hij ook voor u doen, wanneer u met Hem en Zijn bevelen rekening houdt. Bovendien zal er een tijd komen dat Nederland, samen met andere landen, wordt uitgenodigd om op te gaan naar Gods heilige Berg, om eer te bewijzen aan de Koning en Rechter van de aarde (Zacharia 14). Het is een uitnodiging met een voorwaardelijke belofte, namelijk dat er geen regen zal vallen indien volken geen gehoor zullen geven aan deze oproep te dien dage (vers 16-19). Wees wat dat betreft opmerkzaam of de intredende droogte van de afgelopen jaren zich zal voortzetten, hetgeen verband kan houden met de naderende komst van die Koning en Rechter die de hoogste vrede op aarde zal brengen en een feestmaal voor alle volken wil aanrichten op Zijn heilige Berg (Jesaja 25:6-8).“

April 2020: midden in de rampspoed van coronacrisis

Halverwege april 2020 komt het profetische woord ´Zie, de Rechter staat voor de deur!` opnieuw onder mijn aandacht, te midden van de economische rampspoed van de coronacrisis. Jakobus 5:1-6 spreekt diegenen aan die rijkdom najagen, die kwetsbaren uitbuiten, en die er een losbandige levensstijl op nalaten:

“Nu dan, rijken, huil en jammer over al de ellende die u zal overkomen. Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten. Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen. Zie, het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, schreeuwt tot God, en de jammerklachten van hen die geoogst hebben, zijn doorgedrongen tot de oren van de HEERE van de hemelse legermachten. U bent u aan weelde te buiten gegaan op de aarde en hebt uw eigen lusten gevolgd. U hebt uw hart gevoed als op de dag van de slacht. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood en hij verzet zich niet tegen u” (Jakobus 5:1-6).

De hoogste Rechter en Beschermer spreekt hier in Jakobus 5 over naderende rampspoed. Maar Hij roept ook op tot bekering en vertrouwen op Hem in het lijden, omdat Hij rijk is aan barmhartigheid en ontferming (vers 11).