Bereid de weg

Bereid de weg

Met jouw aandeel en betrokkenheid in Gods plan kan de weg worden bereid voor geestelijke vernieuwing. Efeze 1-4 beschrijft Gods universele voornemen dat verband houdt met de volheid in Christus. Na de boodschap over geloof in Jezus (´Pasen´) en het ontvangen van de Heilige Geest (´Pinksteren´) betreft dit de boodschap over het Huis van God-de-Vader: ‘Loofhutten’, in de zevende maand op Gods kalender – de maand die op Gods tijdklok verband houdt met Gods volheid voor de Gemeente. Lees hier alvast meer over deze verwachtingsvolle zevende maand en hoe de plaatselijke Kerk een rol kan vervullen in Gods plan.