Bereid de weg

Bereid de weg

Dankzij jouw aandeel en betrokkenheid in Gods plan kan de weg worden bereid voor een nieuwe zalving van Gods Geest op de Gemeente. Efeze 1-4 beschrijft dit universele voornemen van God dat verband houdt met de volheid in Christus. Na de boodschap van geloof in Jezus (´Pasen´) en die van de persoonlijke doop in Heilige Geest (´Pinksteren´) is dit de boodschap van de zevende maand – de maand die op Gods tijdklok verband houdt met Zijn volheid in de Gemeente. Lees hier alvast meer over deze verwachtingsvolle zevende maand en hoe de plaatselijke Kerk een rol kan vervullen in Gods herstelplan.