Welkom bij BereidDeWeg Ministries. Vanuit een passie voor Gods Huis helpen wij de Kerk van Jezus Christus op weg richting eenheid en herstel, zodat Gods Koninkrijk voortgang vindt. Daarbij ligt de focus op een door God gegeven belofte van de Geest waar herbouw voor nodig is. In onze boodschap komt naar voren hoe deze herbouw op landelijk niveau is voorbereid door verschillende kerkgenootschappen en parakerkelijke organisaties. Middels twee voorloper-bewegingen – die van gebed&aanbidding en eenheid&verzoening – is een fundament gelegd waar de plaatselijke Kerk op kan voortbouwen.

BereidDeWeg zet zich in voor geestelijke vernieuwing op Gods ingeslagen weg. Onze hoop is dat de plaatselijke Kerk zich als één man verzamelt in gebed en vernieuwde toewijding aan God en elkaar, en zo gezalfd wordt met Gods Geest en de gestalte van Koninklijke Bruid zal aannemen. Vanuit besef dat de Vader één Huis(gezin) heeft in de woonplaats (Marcus 3:24-25) helpen wij de plaatselijke Kerk om Gods éne Huis te bouwen, zodat zij Gods volheid kan gaan dragen.