Welkom bij BereidDeWeg Ministries. Vanuit een passie voor Gods Huis helpen wij de Kerk van Jezus Christus op weg richting eenheid en herstel, zodat Gods Koninkrijk voortgang vindt. Daarbij ligt de focus op een belofte van de Geest waar herbouw voor nodig is. In onze boodschap komt naar voren hoe deze weg op landelijk niveau is voorbereid door verschillende kerkgenootschappen en parakerkelijke organisaties (Nationale Synode, Wij Kiezen Voor Eenheid, Ned.Chr.Forum, 24-7gebed, EO, St.Opwekking). Middels twee voorloper-bewegingen – die van gebed&aanbidding en eenheid&verzoening – is een fundament gelegd waar de plaatselijke Kerk op kan gaan voortbouwen. 

BereidDeWeg zet zich in voor geestelijke vernieuwing, op de weg die God met Zijn Gemeente is ingeslagen. Onze hoop is dat de plaatselijke Kerk zich als één man verzamelt in vernieuwde toewijding aan God en elkaar, en zo gezalfd wordt met Gods Geest en de gestalte van Koninklijke Bruid zal aannemen. Vanuit besef dat de Vader één Huis(gezin) heeft in de woonplaats (Marcus 3:24-25) helpen wij de plaatselijke Kerk het fundament onder Gods éne Huis te leggen, zodat zij Gods volheid kan gaan dragen.

Vanuit de verdeeldheid richting volheid…

Er is iets aan het veranderen binnen kerkelijk Nederland. De Kerk van na de Reformatie staat voor een nieuwe uitdaging, aangezien zij in de loop van 500 jaar sterk uiteen is gebrokkeld. Talloze kerken en denominaties, scheuringen en splitsingen bepalen het beeld van de Kerk. Zoals men op een snelweg langs elkaar heen jaagt, zo jaagt een ieder voor zijn eigen huis.a En op zo´n snelweg komt men elkaar ook niet gauw tegen, daargelaten op enkele parkeerplaatsen. Nee, doorrijden op deze weg van een uiteen gebrokkeld Kerksysteem zou volgens Marcus 3:24-25 heilloos zijn.

Om daarentegen terug te keren vanuit de verdeeldheid en te komen tot het punt dat de Kerk weer in Gods volheid zal wandelen, is het nodig een afslag te nemen. Een afslag die zal leiden richting haar bestemming-in-God (´beloofd land´). Het gaat hier om Gods ene Huis, bovenop Zijn heilige Berg, waar op staat: Bedehuis voor alle volken.b In tegenstelling tot de snelweg is hier gelegenheid tot interkerkelijke ontmoeting met een goed geloofsgesprek. Hier maakt kerkelijke organisatie plaats voor leven in Gods Koninkrijk, en focus op de eigen kerk voor een bredere kijk op Christus´ Lichaam. Hier wordt eensgezind gewerkt aan de wederopbouw van Gods Huis in de woonplaats – de gezamenlijke Stads- of Dorpskerk als afspiegeling van de hemelse Bruidsstad.c En in dit Huis wil Hij geven nieuwe heerlijkheid van Zijn Geest, met nieuwe vruchtbaarheid tot gevolg.d

Om echter dit Huis-van-bestemming te gaan bereiken, moest eerst nog een verbindingsweg worden aangelegd. Tussen 2005 en 2020 is door de landelijke voormannen al flink aan deze weg getimmerd, ruim baan makend voor de pláátselijke Kerk en de generatie na haar om in hetzelfde spoor te gaan volgen. Ja, op deze weg komt men elkaar al meer tegen en gaat het een stuk gemoedelijker aan toe. Er wordt al meer richting en focus aangebracht, en steeds meer genodigden sluiten zich aan. Het krijgt hoe langer hoe meer de gedaante van een feeststoet, op weg naar Gods heiligdom.e Op weg naar het Vaderhuis, waar één Bruid onder invloed van één Geest wordt klaargemaakt voor het grote Bruiloftsfeest.f

a Haggaï 1:9,  b Jes.2:2-3, 56:3-8, Marc.11.17,  c Ef.2:19-22, Op.21:9-10,  d Haggaï 1:8-10, Joh.17,  e Ps.68,  f Joh.14:1-3, Op.19:7-10, 21:2-4, Zach. 14

 

Lees ook het artikel: ´Staat de Kerk na 500 jaar reformatie voor een nieuwe afslag?´ (CIP, 14 juni 2019)