Welkom bij Bereid De Weg. Met als motto Verzamelen, Verzoenen, Vernieuwen! moedigen wij de Kerk aan om in eenheid Gods Huis te bouwen, zodat het Evangelie van Gods Koninkrijk krachtig voortgang vindt. Daarbij ligt de focus op een door God gegeven belofte van de Geest. In onze boodschap komt naar voren hoe op landelijk niveau een weg is voorbereid door kerkgenootschappen en parakerkelijke organisaties. Middels twee voorloper-bewegingendie van gebed & aanbidding en eenheid & verzoening – is een fundament gelegd waar de plaatselijke Kerk op kan voortbouwen.

Bereid De Weg zet zich in voor geestelijke vernieuwing op Gods ingeslagen weg. Onze hoop is dat de plaatselijke Kerk zich verzamelt in vernieuwde toewijding aan God en elkaar, en zo gezalfd wordt met Gods Geest en de gestalte van Koninklijke Bruid zal aannemen. Vanuit besef dat de Vader één Huis(gezin) heeft in de woonplaats helpen wij de plaatselijke Kerk om Gods éne Huis te bouwen, zodat de weg wordt bereid voor Gods volheid in de Gemeente.