Welkom…

Bij BereidDeWeg leest u hoe JHWH Zijn Kerk in Nederland een weg wijst in de richting van herstel. Een weg met een belofte van regen-van-de-Geest waar herbouw voor nodig is. In de boodschap wordt getoond hoe deze weg op landelijk niveau is voorbereid (Nationale Synode, Wij Kiezen Voor Eenheid, Ned.Chr.Forum, 24-7gebed, EO, St.Opwekking). Samen met het profetische woord (artikelen) is zo een fundament gelegd voor de plaatselijke Kerk om hierop te gaan (her)bouwen. Ook bleek die weg het patroon te volgen van de drie najaarsfeesten in de bijbelse 7e maand; dat is de ´maand´ die verband houdt met Gods volheid voor de Gemeente.

BereidDeWeg helpt de Kerk zich voor te bereiden op de 7e maand. Haar hoop is dat de Kerk zich ´als één man´ verzamelt in vernieuwde toewijding aan God en elkaar, en zo gezalfd wordt met Gods Geest en de gestalte van Koninklijke Bruid zal aannemen.* Vanuit besef dat de Vader maar één Huis heeft in onze woonplaatsen (Marc.3:25), helpt zij de plaatselijke Kerk om Gods éne Huis op te bouwen. De als e-book te lezen boodschap kan als wegwijzer dienen.

* Een afspiegeling van hoe Jezus het Loofhuttenfeest zal vieren – dit is het slotfeest in de 7e maand – vinden we in het Bijbelboek Ester 1-2 (vgl. Jes.25:6 en Zach.14:16). De vraag is of de Kerk, wanneer de Messias komt, zal zijn als ´Ester´ die zich in verootmoediging gereed maakte voor haar Koning-Bruidegom en de Koninklijke Kroon wordt opgezet.Toelichting bij de wegwijzer:  Een weg uit de verdeeldheid…

Er is iets aan het veranderen binnen kerkelijk Nederland. De Kerk van na de Reformatie staat voor een nieuwe uitdaging, aangezien zij in de loop van 500 jaar sterk uiteen is gebrokkeld. Talloze kerken en denominaties, scheuringen en splitsingen bepalen het beeld van de Kerk. Zoals men op een snelweg langs elkaar heen jaagt, zo draaft een ieder voor zijn eigen huis.a En op zo´n snelweg komt men elkaar ook niet gauw tegen, daargelaten op enkele parkeerplaatsen. Nee, doorrijden op deze weg-van-het-Kerksysteem zou volgens Marcus 3:24-25 heilloos zijn.

Om daarentegen terug te keren vanuit de verdeeldheid en te komen tot het punt dat de Kerk weer in haar bestemming zal wandelen, is het nodig een afslag te nemen. Een afslag die zal leiden richting haar bestemming-in-God (´beloofd land´). Het gaat hier om Gods ene Huis, bovenop Zijn heilige Berg, waarop staat geschreven: ´Bedehuis voor alle volken´.b In tegenstelling tot de snelweg is hier gelegenheid tot onderlinge ontmoeting met een goed geloofsgesprek. Hier maakt kerkelijke organisatie plaats voor leven in Gods Koninkrijk, en focus op het eigen huis voor een bredere kijk op Christus´ Lichaam. Hier wordt eensgezind gewerkt aan een wederopbouw van Gods ene Huis in de woonplaats – de gezamenlijke Stads- of Dorpskerk als afspiegeling van de hemelse Bruidsstad.c En in dit Huis wil Hij geven nieuwe heerlijkheid van Zijn Geest, met nieuwe vruchtbaarheid tot gevolg.d

Om echter dit Huis-van-bestemming te gaan bereiken, moest eerst nog een verbindingsweg worden aangelegd. Tussen 2005 en 2019 is door de landelijke voormannen al flink aan deze weg getimmerd, ruim baan makend voor de pláátselijke kerk en de generatie na haar om in hetzelfde spoor te volgen. Ja, op deze weg komt men elkaar al meer tegen en gaat het een stuk gemoedelijker aan toe. Er wordt al meer richting en focus aangebracht, en steeds meer genodigden sluiten zich aan in de rij. Het krijgt hoe langer hoe meer de gedaante van een feeststoet, op weg naar Gods heiligdom.e Op weg naar het Vaderhuis, waar één Bruid onder invloed van één Geest wordt klaargemaakt voor het grote Bruiloftsfeest.f

a Haggaï 1:9,  b Jes.2:2-3, 56:3-8, Marc.11.17,  c Efe.2:19-22, Op.21:9-10,  d Haggaï 1:8-10, Joh.17,  e Ps.68,  f Joh.14:1-3, Op.19:7-10, 21:2-4

 

Lees ook het artikel: ´Staat de Kerk na 500 jaar reformatie voor een nieuwe afslag?´ (CIP, 14 juni 2019)