Welkom bij BereidDeWeg Ministries. Vanuit een passie voor Gods Huis inspireren wij de Kerk van Jezus Christus op weg richting eenheid en herstel, zodat Gods Koninkrijk voortgang vindt. Daarbij ligt de focus op een door God gegeven belofte waar herbouw voor nodig is. In onze boodschap komt naar voren hoe deze herbouw op landelijk niveau is voorbereid door verschillende kerkgenootschappen en parakerkelijke organisaties. Middels twee voorloper-bewegingen – die van gebed&aanbidding en eenheid&verzoening – is een fundament gelegd waarop de plaatselijke Kerk kan voortbouwen.

BereidDeWeg zet zich in voor geestelijke vernieuwing op Gods ingeslagen weg. Onze hoop is dat de plaatselijke Kerk zich als één man verzamelt in vernieuwde toewijding aan God en elkaar, en zo gezalfd wordt met Gods Geest en de gestalte van Koninklijke Bruid zal aannemen. Vanuit besef dat de Vader één Huis(gezin) heeft in de woonplaats (Marcus 3:24-25) helpen wij de plaatselijke Kerk om Gods éne Huis te bouwen, zodat zij de volheid van Gods Geest kan gaan dragen.